Plakate DIN A4 Digitaldruck

DIN A4 Hochformat
Datenformat der Einzelseite: 216 x 303 mm inkl. 3mm Randanschnitt umlaufend. Beschnittenes Endformat: 210 x 297 mm.

Detailbeschreibung


Zur Webseite des Anbieters